Wake en aanbidden op Witte Donderdag

Ook dit jaar wordt er in aansluiting op de Avondmis van Witte Donderdag weer een wake gehouden bij het rustaltaar. Biddend, zingend en in stilte verenigen wij ons in een aanbidding rond het Eucharistisch Brood. We worden uitgenodigd om de avond van Witte Donderdag ingetogen en wakend door te brengen. Zo verenigen wij ons met Jezus die na het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen naar de Hof van Olijven ging om daar het uur van zijn verraad af te wachten. Zo leven ook wij van Witte Donderdag  naar Goede Vrijdag. Om 23.45 uur wordt de aanbidding afgesloten met het bidden en zingen van de Completen, de dagsluiting.

In de St. Genovevakerk te Breugel en de St. Martinuskerk te Sint-Oedenrode wordt een deze wake en aanbidding gehouden. Allen bent u uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Wilt u in koorverband (sommige koren hebben reeds toegezegd) of met een groepje parochianen vanuit een werkgroep of anderszins een deel van deze aanbidding  dragen, dan het verzoek dat te melden bij het centraal secretariaat van de parochie: secretariaat@heiligeodaparochie.nl. Uiteraard is vrije inloop op enig moment deze avond mogelijk. De beide kerken zijn tot middernacht geopend.