En nu carnaval dan voorbij is…..

….is het tijd voor bezinning en aandacht voor kwetsbare mensen.

Vastenactie vraagt dit jaar om een project in Zambia te ondersteunen. Het gaat om gezinnen die lijden onder de gevolgen van hiv/aids.

Op  woensdag 14 maart kan dat op een unieke manier. Er is op die datum een solidariteitsmaaltijd in de parochiezaal van De Goede Herder-kerk (Mgr. Bekkersplein) Deze begint om 17.00 uur.

De bijdrage voor deze maaltijd is 12 euro (te voldoen bij binnenkomst). Men kan zich aanmelden bij het parochiecentrum dat te bereiken is op maandag t/m vrijdag van 10.00 uur t/m 12.00 uur, tel. 0413 477741 of via de mail: secretariaat@heiligeodaparochie.nl

De opbrengst is uiteraard voor Zambia.

Wees solidair en meld je aan voor deze bijzondere maaltijd.

Manon van den Broek, pastoraal werkende
Jos Hamelink, diaken