Lezing bisschop Gerard de Korte

In het kader van het jaarprogramma van de protestantse gemeente Sint Oedenrode/Son&Breugel wordt op donderdag 8 maart om 20.00 uur in de protestante kerk aan de Zandstraat in Son de film vertoond “Silence” van Martin Sorsese, naar de roman van Shusaku Endo.

Als een inleiding op deze film zal bisschop de Korte op woensdag 28 februari om 20.00 uur een lezing houden over thema’s die in de film aan bod komen. Hij zal spreken over christelijk martelaarschap, geloofsafval en God en het lijden. Na de pauze is er gelegenheid om met de bisschop en elkaar van gedachten te wisselen. Ook deze bijeenkomst is in de protestantse kerk aan de Zandstraat in Son. De lezing wordt voorafgegaan door een oecumenisch avondgebed om 19.00 uur. U bent van harte welkom.