Even voorstellen

Mijn naam is Wim van Dijk, geboren (1938) en getogen in Boskant, al meer dan 50 jaar getrouwd met Betty van de Moosdijk. Samen hebben wij 3 kinderen en 6 kleinkinderen.  Wij hebben het voorrecht te mogen wonen in het mooie Rooise buitengebied.

Ik heb ruim 21 jaar gewerkt  in een middelgroot bedrijf dat machines voor de bouwwereld maakte.  Daar ben ik begonnen als hoofd administratie. Vanuit die functie ben ik doorgestroomd naar personeelszaken, waarbij ik alle aspecten van personeelszaken onder mijn hoede had.

Van 1977 tot 1987 ben ik lid geweest van bestuur van de Parochie H. Rita in Boskant, eerst als secretaris en later als vicevoorzitter. Vanuit dit bestuur werd ik afgevaardigd naar het bestuur van de Stichting voor Katholiek Onderwijs Sint-Oedenrode (SKOSO). Daarin heb ik zitting gehad van 1980 tot 2007, ook hier eerst als secretaris en later als voorzitter.

Kort na mijn pensionering, begin 1998, werd ik gevraagd voor de functie van vicevoorzitter van  het bestuur van de Parochie H. Martinus (centrum).  Deze functie heb ik bekleed tot de fusie van de 5 Rooise parochies in 2010. Toen ben ik doorgestroomd naar het bestuur van de nieuwe Parochie H. Oda, eveneens als vicevoorzitter. Vervolgens kwam de aansluiting van Son en Breugel.  Toen de fusie geformaliseerd werd (september 2012) was voor mij de tijd aangebroken om het bestuurs-stokje over te geven.  Wat niet wegneemt, dat ik op diverse andere gebieden intensief bij de parochie betrokken bleef.

Ik vind het leuk en uitdagend om op diverse terreinen behulpzaam te zijn. En vooral: ik vind het fijn om met mensen samen te werken, samen de parochie ‘dragen’, ieder met zijn of haar eigen kwaliteiten en mogelijkheden.

Toen ik de vraag kreeg of ik nog enige tijd het parochiebestuur wil ondersteunen in het vele werk dat er te doen staat, heb ik daar vanuit mijn betrokkenheid en zorg voor de parochie ‘ja’ op gezegd, in het besef dat het parochiebestuur dikwijls voor belangrijke en moeilijke beslissingen staat. Als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, wil ik dat graag doen.

Wim van Dijk