Vastenactie 2018

“Wij gaan waar niemand gaat”…een uitspraak van Zuster Yvonne, een van de zusters van de Heilige Harten die werkzaam is in het Noorden van Zambia (Afrika). De zusters hebben daar een zgn. Households in Destress-programma, kortweg HID-programma. Het doel ervan is om huishoudens die getroffen zijn door hiv/aids te helpen.

Zuster Yvonne en haar medezusters houden zich o.a. bezig met:

  • Hulp aan weeskinderen en andere kwetsbare kinderen (voeding en scholing)
  • Voorlichting en goede gezondheidszorg
  • Programma’s om mensen bewust te maken van hun situatie
  • Hulp aan mensen om een bedrijfje op te zetten om in het eigen onderhoud te voorzien

“Onze hulp geeft mensen hun waardigheid terug. We geven ze een duwtje in de rug en dan bloeien ze op”, aldus zuster Yvonne.

Een concreet voorbeeld is het verhaal van Elisabeth.
Elisabeth is weduwe. Van haar tien kinderen zijn er zes overleden aan aids. Elisabeth zorgt nu ook nog voor haar zes kleinkinderen. Er is geen geld voor school en Elisabeth en haar overgebleven kinderen leven en werken van dag tot dag. Via het HID-programma leerden ze een visvijver aanleggen en vis kweken.

Wat doet onze parochie?
In het weekend van 10/11 maart wordt er in alle kerken aandacht besteed aan het project in Zambia, zoals hierboven beschreven. De totale collecte is voor Zambia.

Op woensdag 14 maart is er om 17.00 uur (5 uur) een solidariteitsmaaltijd in het zaaltje van De Goede Herder-kerk. (Aanmelden via het parochiebureau op alle voormiddagen, tussen 10.00 uur en 12.00 uur via telnr. 0413 477741 of via e-mail: secretariaat@heligeodaparochie.nl); kosten 12 euro, te voldoen aan het begin van de maaltijd. De opbrengst gaat uiteraard naar het project in Zambia.

Het project steunen kan ook door een bijdrage over te maken op de Parochiële Caritas Instelling van de Odaparochie: NL 08 RABO 0305 365126 met vermelding “Zambia”.

Kom in beweging voor Zambia!!

Manon van den Broek, pastoraal werkende
Jos Hamelink, diaken