Eerst Carnaval en dan…

De tijd tussen Carnaval en Pasen heet van oudsher de vastentijd, bedoeld als een tijd van bezinning. En of je nu gelovig of minder gelovig bent, het is altijd goed om een keer stil te staan bij wat belangrijk is in je leven. Wellicht hoort daar ook het volgende bij:

Door Vastenactie (een organisatie die projecten ondersteunt in ontwikkelingslanden) wordt er elk jaar een project onder de aandacht gebracht  met de vraag om geldelijke ondersteuning.

Vorig jaar

Vorig jaar ondersteunde Vastenactie een project in San Salvador, de meest gewelddadige stad in El Salvador, een land in Midden Amerika. Onze parochie heeft door geldelijke ondersteuning een bijdrage mogen leveren aan leermiddelen en ontspanningsmogelijkheden voor kinderen en jongeren die in een beschermde omgeving onder leiding van zusters en vrijwilligers aan hun toekomst werken.

Dit jaar

Dit jaar vraagt Vastenactie aandacht voor Zambia, een land in midden Afrika. Zusters van de Heilige Harten hebben in het Noorden van dat land een zgn. Households in Distress -programma (huishoudens in leed en verdriet), kortweg HID-programma. Het doel ervan is om de impact van hiv/aids, een ziekte die daar veel voorkomt, te verminderen. De zusters zorgen voor voorlichting en goede gezondheidszorg en helpen mensen om in hun eigen onderhoud te voorzien. Een van de zusters, zuster Yvonne zegt: “De familiestructuren zijn door hiv ernstig aangetast. Er is een gat gevallen in veel families”.

Wat doet onze  parochie?

Net als vorig jaar zal onze parochie aandacht schenken aan het bovengenoemd project van Vastenactie in Zambia. Hierover later.

U kunt het project nu al ondersteunen door een bijdrage over te maken op de Parochiële Caritas Instelling van de Odaparochie: NL 08 RABO 0305 365126 met vermelding: “Vastenactie 2018”

Manon van den Broek pastoraal werkende
Jos Hamelink, diaken