De donkere dagen voor carnaval

Het blijkt dit jaar een bijzonder sombere winter te zijn. De zon laat zich nauwelijks zien en veel mensen hunkeren naar de zon en vrolijkheid. Voor de carnavalsvierders is het nog maar even wachten en dan breekt hun vreugdefeest uit.

Carnaval betekent enkele dagen de zorgen opzij zetten en in vrede met elkaar feest vieren. Het nadeel van Carnaval is dat daarna het gewone leven weer terugkeert. Er is echter een manier om duurzaam vrede te vinden.

Jezus heeft van zichzelf gezegd dat Hij het licht is dat in de wereld is gekomen en dat al wie Hem volgt, niet in duisternis zal blijven maar het licht van het leven zal kennen.

In plaats van carnaval of naast carnaval zou u (zou je) in deze donkere dagen kunnen overwegen wat deze Jezus voor u (voor jou) kan betekenen. Van gelovige mensen wordt wel gezegd dat zij wandelaars in de zon worden, op weg naar het Nieuw Jeruzalem.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in de boodschap van licht en vrede zijn onze kerken ook in deze winterse dagen geopend. Daar brandt de Godslamp als teken dat God ons nooit verlaat en ons niet in duisternis laat evenals de kaarsen bij Maria. Mogelijk dat ook u (jij) in één van deze vieringen geraakt wordt door het hemelse licht dat nooit dooft.

Dan is alle duisternis verdwenen en wordt u (jij) wellicht niet alleen wandelaar in de zon maar kind van het licht.

diaken Frank van der Geld