Informatiebijeenkomst over reis naar het Heilig Land

Van 1 t/m 13 augustus aanstaande vindt de reis naar het Heilig Land plaats. We gaan de plaatsen bezoeken waar Jezus werd geboren, woonde, preekte en wonderen verrichtte. We bezoeken de plaats waar Hij stierf en waar wij zijn verrijzenis herdenken. Zo bezoeken we onder andere  Betlehem, Jericho, de Jordaan en Qumran, de Dode Zee, Nazareth, Kana, Kafarnaum en Jeruzalem. Tegelijk zien we vele andere plaatsen, waar mensen in de loop van vele eeuwen gewoond, gewerkt en gebeden hebben.  Een boeiende reis, lopend over de wegen waar Jezus liep, mogen we  ons verdiepen in ons geloof en in de bijbelse tradities. Tijdens deze reis zijn er Eucharistievieringen op diverse bijbelse plaatsen.

Op woensdag 7 februari  om 20.00 uur is er een informatiebijeenkomst in het pastoraal centrum ‘De Goede Herder’ aan het Mgr. Bekkersplein te Sint-Oedenrode.

Download hier de flyer voor verdere informatie over de infoavond

Flyer met informatie over de reis