Pelgrimage door het Heilig Land: In de voetstappen van Jezus

Van 1 t/m 13 augustus 2018 vindt deze reis plaats. We gaan de plaatsen bezoeken waar Jezus werd geboren, woonde, preekte en wonderen verrichtte. We bezoeken de plaats waar Hij stierf en waar wij zijn verrijzenis herdenken. Zo bezoeken we onder andere  Betlehem, Jericho, de Jordaan en Qumran, de Dode Zee, Nazareth, Kana, Kafarnaum en Jeruzalem. Tegelijk zien we vele andere plaatsen, waar mensen in de loop van vele eeuwen gewoond, gewerkt en gebeden hebben.  Een boeiende reis. Lopend over de wegen waar Jezus liep, mogen we  ons verdiepen in ons geloof en in de Bijbelse tradities. Tijdens deze reis zijn er Eucharistievieringen op de diverse Bijbelse plaatsen.

Graag nodigen we u uit voor een informatiebijeenkomst voor deze reis op dinsdag 24 april om 20:00 uur, in de parochiezaal van De Goede Herder in Sint-Oedenrode.

Als u wil deelnemen aan deze reis, zien we uw aanmelding graag tegemoet voor 15 mei.