Aktie Kerkbalans van start

Zaterdag 20 januari is het startschot gegeven voor de landelijke Actie Kerkbalans.
De H. Odaparochie doet ook dit jaar weer mee aan de Kerkbalans. Onze bisschop, Mgr. De Korte, beveelt de Actie Kerkbalans van harte bij ons aan. Telkens weer roept hij de gelovigen van ons bisdom op om bij te dragen aan het vitaal houden van het kerkelijk leven in onze eigen omgeving. Hiertoe is het volgens de bisschop belangrijk om zowel geestelijk, materieel als financieel bij te dragen. De Actie Kerkbalans richt zich op het financiële aspect. De kerkbijdrage is immers noodzakelijk is voor de continuïteit van onze lokale geloofsgemeenschap. Het pastoraat, de gebouwen, salarissen, de liturgie met koren, bloemen en kaarsen, energielasten en zo vele andere onkosten worden gemaakt voor het goed functioneren van onze parochie en haar geloofgemeenschappen  in Sint-Oedenrode, Olland, Boskant, Nijnsel, Son en Breugel.

In deze weken ontvangt u een brief over de Actie Kerkbalans. Dit op de eerste plaats om u te bedanken voor uw financiële steun in de voorbije jaren. Een steun die onmisbaar is voor een goed functioneren van onze parochie. Daarnaast vragen wij ook om voortzetting van de kerkbijdrage. We vormen samen de parochie, dus het is belangrijk dat we met elkaar solidair zijn en blijven. Wij brengen de Actie Kerkbalans graag onder uw  aandacht en bevelen deze van harte bij u aan.