Woord van dank

Als leden van het pastorale team willen wij graag onze dank uitspreken voor allen die een bijdrage hebben geleverd aan de vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling. Op allerhande gebied zijn parochianen actief geweest: kerststalbouwers, siergroepen, poetsgroepen, koren, kosters, acolieten en misdienaars, lectoren, collectanten, kerkwachters ect. ect. ect.

Wij zijn u allen zeer erkentelijk voor uw grote inzet. Als parochie mogen wij terugkijken op een mooie kerstperiode. Dank aan u allen!

Dank ook voor de vele kerstkaarten die wij van u mochten ontvangen. Wederzijds wensen wij u voor 2018 vrede en alle goeds.

Pastoraal Team H. Oda