Woord van de bisschop

Bij de laatste viering van de St. Petrus’ Bandenkerk 26 december 2017

Kort woord van bemoediging

 

Beste parochianen van Son,

Vandaag hebt u voor het laatst de Eucharistie gevierd in dit kerkgebouw.

Voor velen van u een emotioneel en pijnlijk moment.

Want hoogtepunten en dieptepunten van het leven zijn in deze kerk gevierd.

Maar hopelijk kijkt u vandaag niet om in boosheid maar kijkt u vooruit in hoop.

Want in Son gaat het katholieke leven gewoon door.

Inclusief een nieuwe en kleinere Sint Petrus Bandenkerk.

Ook in de toekomst zal Son een eigen Godshuis behouden.

Voor zover wij weten is er al meer dan 900 jaar katholiek leven in Son.

Door de eeuwen heen hebben katholieken hun geloof in Christus gevierd en geleefd.

 

En dat zal ook zo blijven als u de verantwoordelijkheid van uw doopsel serieus neemt.

Iedere geloofsgemeenschap kan alleen maar functioneren als er voldoende mensen en middelen zijn.

Als bisschop wil ik u dan ook oproepen uw gaven van hoofd, hart en handen te blijven inzetten voor uw geloofsgemeenschap.

In geloof mag u de toekomst vol vertrouwen tegemoet gaan.

Zo kan een start worden gemaakt met een nieuwe fase in de lange geschiedenis van de katholieke gemeenschap van Son.

God heeft in Christus getoond dat Hij ons trouw is.

Hopelijk wilt u die trouw beantwoorden met een sterk geloof, onderlinge liefde en onwrikbare hoop.

Zo kunt u meebouwen aan vitaal katholiek leven in Son.

Voor nu wens ik u een goede afsluiting van het jaar en Gods zegen voor 2018.

 

In Christus verbonden,

 

Mgr. Dr. Gerard De Korte

Bisschop van ’s-Hertogenbosch