Een boot in de Kerststal?

De kerststal in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode is opgebouwd rond een boot. De heilige familie bij een boot? Toch heeft de boot in de Bijbel oude papieren: een boot redde Noah, zijn familie en alle dieren van de zondvloed. Mozes overleefde de slachting onder de Joodse kinderen in een rieten mandje op de rivier. Ook in Jezus’ leven speelt de boot een rol. Zijn eerste leerlingen waren vissers. En wie herinnert zich niet het verhaal van de storm op het meer. ‘Heer, raakt het u dan niet dat we vergaan?’

De boot staat bovendien symbool voor de Kerk; het schip van de Kerk. Bij de oude Grieken en Egyptenaren bracht de boot de doden naar het dodenrijk. De boot van de Kerk vaart precies andersom: van het rijk van God naar de aarde. Er is een lied rond deze traditie: ‘Daar komt een schip, geladen’. God heeft in dit lied zijn schip goed gevuld met al wat wij hier en nu werkelijk nodig hebben. En bovenal draagt het schip het Christuskind, dat naar ons toe komt.

Wie de boot in de Martinuskerk ziet, denkt eerst aan iets anders. Die vader, de jonge moeder en dat veel te kleine kindje op reis, doen ons denken aan bootvluchtelingen die over zee een veilig bestaan zoeken. De TV beelden staan ons op het netvlies gegrift. De heilige Familie behoorde ook tot die grote mensenstroom van vluchtelingen van alle tijden. Zij moest, op de vlucht voor koning Herodes, ver van huis zoeken naar een veilig bestaan.

Zo zit verstild deze heilige Familie, tussen al die mensen op weg, op het strand. God en mens ontmoeten elkaar. God is in hen bijna onmerkbaar iets nieuws begonnen.

Manon van den Broek