Een nieuw hart

Een moderne filosoof schreef laatst dat de mens op zoek moet naar een nieuw hart in een tijd waarin machines en techniek het werk van ons overnemen.

Het op zoek gaan naar een nieuw hart is een beeld dat goed past bij de advent, de weken voor kerst. Wij bereiden ons voor op de komst van de Heer. Wij willen het kindeke Jezus welkom heten met kerstmis. Maar daarvoor is het noodzakelijk dat wij ons voorbereiden. Zoals wij een bezoek van vrienden voorbereiden, het huis op orde maken, lekker eten voorbereiden, een goede verlichting verzorgen en misschien bijpassende muziek. Zo mogen wij ons ook voorbereiden op de komst van Jezus.

Wij doen dat door ons van binnen voor te bereiden, ons klaar te maken zodat wij Jezus in vriendschap en liefde kunnen ontvangen. Het gaat er hierbij vooral om dat wij ruimte maken zodat Jezus ook in ons leven een plek kan vinden.

In de herberg, zo lezen wij over enkele weken in de kerstviering, was geen plaats. Laten wij ervoor zorgen dat in ons hart deze plaats wel aanwezig is, dat wij met een opgeruimd hart en goed gemoed tijd en ruimte vrijmaken voor de komst van de Zoon van God. Maken wij ons hart deze weken mild en barmhartig zodat wij met een nieuw hart achter de herders mogen aansluiten en met de engelen mogen zingen dat het geboren is, het loffelijke kind dat ons allen zo zeer bemint.

Diaken Frank van der Geld