De Koning voor het Heelal voor altijd

Als ik bij de mensen op bezoek kom, vragen ze mij vaak hoe het klimaat in mijn moederland India is. Ze vragen dan ook vaak of we daar ook vier seizoenen in een jaar hebben. Toen ik nog studeerde, leerde ik inderdaad dat er vier seizoenen in een jaar zijn, namelijk  herfst, winter, lente en zomer.

Maar met mijn ervaring zeg ik tegen de mensen als ik op huisbezoek ben dat er in India eigenlijk maar twee seizoenen zijn, namelijk het warme en het andere dat te warm is, zeker in het gebied of de regio waar mijn geboortedorp ligt.

Een paar maanden is daar de Moessonperiode met regenachtig weer en de rest van het jaar is het erg warm weer in dat zuidelijke deel van mijn moederland India.

Net als de seizoenen in de natuur, kennen we ook in het kerkelijke jaar verschillende periodes of liturgische seizoenen.

Het kerkelijke jaar begint met de Advent en achtereenvolgens kennen we de volgende periodes: Kerstmis en de  Kersttijd, een periode door het Jaar, dan de Vastentijd, Pasen, de Paastijd en weer een periode door het Jaar.

Het liturgisch jaar eindigt weer met de hoogfeest van Christus Koning.

Toen ik nog pastoor was in India, hield ik in mijn parochie op die dag van Christus Koning, eerst een voettocht of processie met gebed en zang door de straten van het dorp. We eindigden met een heilige mis in de dorpskerk.

Het hoogfeest van Christus Koning maakte heel veel indruk op het leven van de mensen.

De afbeelding van Christus of de foto’s laten hem zien als een Koning, maar niet als een koning met wereldse macht of als een monarch.

De afbeelding van Jezus verwijst ons meteen naar Goede Vrijdag. Hij is de Koning die op een nederige, sombere manier, deelneemt aan het lijdende, menselijke leven.
Jezus Christus is een koning die alle macht en heerschappij heeft afgelegd.
Jezus heeft  zichzelf en zijn hele leven volledig in dienst van God gesteld.

Hij heeft gediend en geholpen daar  waar het nodig was.

Zijn regeringsprogramma is gewoon het leven zelf.

Bij de intocht in Jeruzalem bereed hij dan ook geen strijdros maar een gewoon ezelsveulen, om zo het visioen van de “Koning van de vrede” te vervullen. Het vieren  van het feest van Christus Koning  herinnert ons in deze moderne tijd aan die mensen ,aan de weg van Jezus van sympathie, solidariteit en liefde. Het is het feest waarmee we erkennen dat Jezus Christus onze Koning is, en dat wij Zijn volgelingen willen zijn, die Zijn wetten van liefde proberen te onderhouden en er naar te leven.

Pater Pushparaj HGN.