Gregoriaanse Mis

Ieder jaar in de maand november verzorgt een Gregoriaans Projectkoor onder leiding van Otto Verheijen een volledige Gregoriaanse Mis in de St. Martinuskerk.

Dit jaar wordt deze viering gehouden op zondag 19 november. Aanvang van deze bijzondere hoogmis is om 9.30 uur.

Deze zondag wordt de Werelddag van de Armen gevierd en wordt stilgestaan bij 400 jaar Vincentiaanse Spiritualiteit. In 1617 begon de Heilige Vincentius a Paulo met zijn missiewerk ten dienste van de armen. Lees hierover meer, elders op deze website.

Ter ere van de Heilige Vincentius worden de wisselende Gregoriaanse gezangen van deze heilige gezongen. Ze zijn ontleend aan zijn feestdag op 27 september. Daarnaast worden de Missa XI en Credo I gezongen.

Het is een mooie traditie geworden om eenmaal per jaar een volledige Gregoriaanse Mis te zingen. Zo blijft een rijke zangtraditie levend.