Kerstvieringen in Son

In een extra nieuwsbrief van oktober jongstleden werd gemeld dat onze kerk tijdens de Eucharistieviering op 3 december aanstaande aan de eredienst zou worden onttrokken.

Dat betekende dat er vanaf genoemde datum er geen (Kerst)vieringen meer gehouden konden worden. Dit werd door de parochianen en door alle betrokkenen als een pijnlijke beslissing ervaren. Dit, na zoveel jaren een Kerstviering gehouden te hebben in deze vertrouwde omgeving.

In goed overleg met alle betrokkenen is besloten dat Kerstmis dit jaar gevierd wordt in de St. Petrus’ Bandenkerk. Het zullen de laatste vieringen zijn in de huidige Sonse kerk. Na de Kerstvieringen wordt dan de tijdelijke overgang gemaakt naar de St. Genovevakerk.

Verdere bijzonderheden over de Kerstvieringen en over de officiële laatste viering in de St. Petrus’ Bandenkerk volgen zo spoedig mogelijk.