EXTRA NIEUWSBRIEF 5 november 2017

Een enerverende tijd

Wat een enerverende tijd. Op 1 oktober schreven we dat de kerk op 1 januari aan de eredienst onttrokken zou worden. Toen moesten we op 11 oktober weer melden dat we noodgedwongen deze datum moesten vervroegen naar 3 december. En nu weten we niet wat er gaat gebeuren na het opstappen van wethouder Robert Visser. De contracten met de planning zijn getekend.

Naar aanleiding van de vergadering van de gemeenteraad van 2 november jongstleden zal met betrekking tot de Kerstvieringen worden bezien naar de mogelijkheden deze vieringen alsnog in de St. Petrus Bandenkerk te houden. Wanneer dus de laatste viering in de huidige St. Petrus’ Bandenkerk zal plaatsvinden is op dit moment nog niet te zeggen.

We blijven de planning voor de ontruiming die door Ad Keeren en Piet van de Weideven is opgesteld volgen. Daarom zult u binnenkort twee containers zien verschijnen links naast de kerk. We gaan de kelder en de zolder en wat kasten vast leegruimen. Al die verhuis spullen zetten we vast in een container zodat we die straks als die container vol is zo naar de opslag in de Goede Herderkerk in Sint-Oedenrode kunnen brengen.

Kijkdag

Op zaterdag 11 november is er van 14.00 tot 16.00 uur een kijkdag. Die dag kan iedereen komen kijken naar alle dingen die we moeten verkopen omdat er in de veel kleinere nieuwe kerk geen plaats meer voor is. Er is een lijst van dingen waarop u kunt intekenen. We gaan die dag nog niets wegdoen, want anders ziet de kerk er al uitgekleed uit nog voor de vormselviering, de sluitviering en de eventuele kerstvieringen zijn gehouden.

Wat we wel proberen te realiseren is dat de opbrengst van alle overbodig geworden spullen genoeg geld opbrengt om nieuwe stoelen te kopen voor in de nieuwe kerk.

Vrijwilligers gevraagd

Er worden vrijwilligers gevraagd om te helpen met:

-verhuizen en ontruiming. Als u tijd hebt om op een bepaalde dag of dagen in de periode van 4 t/m 10 december te komen helpen met sjouwen of inpakken, geef dat dan a.u.b. op bij Ad Keeren of Piet van de Weideven.

 -om te rijden van kerk Son naar kerk Breugel en terug
Als u op zondag voor en na de viering de mogelijkheid hebt om mensen, die zelf niet naar de kerk in Breugel kunnen komen, op te pikken bij de kerk in Son, hen mee te nemen naar Breugel en daarna weer af te zetten bij de kerk in Son, geef u dan op bij het parochiecentrum in Son 0499-471266 op werkdagen van 09.30 tot 12.00 uur.

Ook wanneer u van bovengenoemd vervoer gebruik wilt maken kunt u zich al vast opgeven bij het parochiecentrum.