Zondag voor de armen

Aan de vele bijzondere feest- en gedenkdagen die de loop van het kerkelijk jaar kleuren, is door Paus Franciscus een nieuwe gedenkdag toegevoegd: de Zondag voor de Armen.  Vanaf heden zal iedere 33e zondag door het jaar in het teken staan van de armen. Paus Franciscus wil zo de rijke ervaring van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid, dat wij in 2016 mochten vieren, blijvende voortgang laten vinden.

Op de voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar staan wij dus stil bij de armen. We worden uitgenodigd om stil te staan bij het armoede vraagstuk als geheel, maar ook bij de individuele armen in onze eigen omgeving. Daarnaast is het ook een goed moment om stil te staan bij allen die zich inzetten voor de armen. Hierbij mogen we denken aan de Parochiële Caritasinstellingen, de Vincentiusverenigingen, aan de kloosterorden- en congregaties die zich inzetten voor de armen en aan nieuwere initiatieven zoals de voedselbanken.

In ons bisdom wordt ook aandacht besteedt aan deze Zondag voor de Armen.  Op zondag 19 november zal onze bisschop, Mgr. De Korte, om 11.45 uur in de Sint-Janskathedraal de Eucharistie vieren. Voor deze viering zijn onder andere de Caritasinstellingen en Vincentiusverenigingen uitgenodigd. Gevraagd wordt, om ook in de eigen parochie aandacht te besteden aan deze zondag.

De eerste Zondag voor de Armen zal ook mede in het teken staan van de Heilige Vincentius a Paulo (1581-1660). Hij geldt als de apostel van de naastenliefde. Het is dit jaar precies vierhonderd jaar geleden dat Vincentius zijn missie ten dienste van de armen begon. Deze eenvoudige priester uit Frankrijk was in staat het aanschijn van de Kerk te veranderen door de dienst aan de armen centraal te stellen in de beleving van het christelijk geloof.

De Zondag van de Armen als blijvende opdracht voor ons allen.