3 december laatste viering in de St. Petrus’ Bandenkerk

Woensdag 11 oktober zijn de leden van de klankbordgroep van de St. Petrus’ Bandenkerk ingelicht over de voortgang van de bouwactiviteiten.  In de klankbordgroep hebben de vertegenwoordigers/sters van de diverse groepen van de Sonse geloofsgemeenschap zitting.

Deze woensdag werd informatie gegeven over de laatste viering op 3 december aanstaande in de huidige St. Petrus’ Bandenkerk. Per die datum zal de bisschop de kerk aan de eredienst onttrekken. Daarnaast werd gesproken over de overbruggingsperiode tijdens de bouw van de nieuwe kerk. De Sonse vieringen gaan door in de St. Genovevakerk van Breugel. Tot slot heeft de architect, Werner Leermakers, het eerste ontwerp gepresenteerd voor de nieuwe St. Petrus’ Bandenkerk.

Een verslag van de presentatie kunt u hier downloaden.

Met betrekking tot het onttrekken aan de eredienst van de huidige St. Petrus’ Bandenkerk maken wij u er op attent  dat het conform  het kerkelijk recht mogelijk is om tegen deze beslissing van de bisschop bezwaar aan te tekenen.

De wettelijke termijn is door het bisdom vastgesteld van maandag 16 t/m vrijdag 27 oktober 2017. (10 nuttige werkdagen conform canon 201, 2 van het kerkelijk wetboek)

Dit bezwaarschrift dient gericht te worden aan:

De bisschop van ‘s-Hertogenbosch
Parade 11
5211 KL  ‘s-Hertogenbosch

Bestuur Parochie H. Oda