Als geloven levensgevaarlijk wordt

In ons land kennen wij vrijheid van godsdienst. Iedereen mag in vrijheid zijn geloof vieren en belijden. Christenen, Joden, Moslims, Boeddhisten en vele andere gelovigen wonen vredig samen met niet gelovigen.

Helaas is dat elders in de wereld niet of nauwelijks het geval. De Christenen zijn inmiddels de meest vervolgde groep van gelovigen. Naar schatting worden meer dan 200.000 miljoen Christenen vervolgd oftewel een op de elf Christenen. Het meeste gebeurt dit in Zuid-Oost Azië. Men heeft berekend dat elke zes minuten ergens ter wereld een Christen wordt vermoord vanwege zijn geloof.

Het feit dat zovelen vervolgd worden vanwege hun geloof mag ons in de eerste plaats duidelijk maken dat vrijheid van godsdienst nooit vanzelfsprekend is en gekoesterd moet worden in onze eigen  maatschappij.

Daarnaast mogen de vele Christenen die vervolgd worden rekenen op ons gebed. Wij kennen de verhalen van de jongste kerk waarbij men in schuilkerken samen moest komen. Voor de vervolgde Christenen is het niet anders en zij verdienen ons gebed en onze steun.

Van de politiek mogen wij verlangen dat Nederland meer aandacht geeft aan deze ernstige mensenrechtenschendingen. Deze aandacht is er wel vanuit protestants Christelijke hoek maar vaak te weinig vanuit de Katholieke terwijl in landen zoals Noord-Korea, Somalië, Afghanistan en Soedan Christenvervolging de regel is.

Ook zijn er mogelijkheden om de vervolgde Christenen concreet materieel  en geestelijk te steunen. Organisaties zoals Kerk in Nood, Open Doors, SDOK, Hoop voor de kerk in Syrië en Irak en Hulp voor vervolgde Christenen bieden concrete hulp en kunnen onze ondersteuning goed gebruiken. Daarnaast wordt ons gebed gevraagd voor onze vervolgde broeders en zusters.

Als wij belijden dat wij allemaal lidmaten van één en hetzelfde lichaam van Christus zijn, is het zaak dat wij de vervolgde Christenen niet vergeten.

Laat hun lot tot slot voor ons teken zijn om ons geloof te koesteren en ook hier in Nederland te blijven opkomen voor het behoud van onze identiteit.

Diaken Frank van der Geld