Cantor missen in de St. Martinuskerk

Voor het werkjaar 2017-2018 is besloten om op de derde zondag van de maand te beginnen met een cantor Mis in de St. Martinuskerk. Sinds afgelopen juni is dit ook al het geval op de tweede zaterdag van de maand met het Pelgrimskoor o.l.v. Henk van Riel. Dit alles is het resultaat van diverse gesprekken in de voorbije maanden tussen dirigenten, organisten en leden van het pastorale team. In veel kerken wereldwijd is de functie van cantor al een bekend fenomeen. Cantor = Voorzanger of cantrix =  zangeres . In het meervoud zijn het cantores of cantrices.

Naast de vieringen op de tweede zaterdag van de maand zijn er in het komende werkjaar zeven cantor Missen op zondagmorgen:   17 september, 15 oktober, 21 januari 2018, 18 februari 2018, 18 maart 2018, 17 juni en 15 juli 2018.

Het doel van deze vorm zingen: een stimulans geven aan de samenzang met de kerkgangers bij het openingslied, de antwoordpsalm, het alleluia,  het slotlied en enkele korte acclamaties. De cantor of cantrix zingt de verzen van de Psalm of de coupletten van een lied, waarna de kerkgangers het refrein of het antwoord van de psalm zingen. Tien minuten vóór aanvang van de viering zal de cantor enkele fragmenten voorzingen en instuderen met de kerkgangers.

Het tweede doel is om nieuwe muziek uit te voeren binnen de liturgische context van de desbetreffende zondag. Uit een zeer rijk internationaal liturgisch repertoire uit alle stijlperioden van de muziek kunnen we putten. Van eenstemmig tot meerstemmig, polyfoon, homofoon, voor gelijke stemmen of gemengd, gezongen door enthousiaste zangers en zangeressen met zangervaring en/of solozang.

Als cantor ben ik medeverantwoordelijk (Bert Augustus, orgel) voor de verdere invulling van deze Missen. Daarom aan jullie de vraag of jullie zouden willen meewerken aan de eerste Cantor Mis op zondag 17 september a.s. om 9.30 uur in de St. Martinuskerk. Hoofdmoot is een nieuwe Mis- compositie van de Duitse componist Michaël Funke ( * 1965 ) , de Missa Brevis. Een eenstemmige Mis, melodisch, goed zingbaar, maar met een moderne en verrassende orgelpartij. Naar believen kan ik een aantal zinnen solistisch laten uitvoeren, sopraan, mezzosopraan of alt. Verder een driestemmig Alleluia voor drie gelijke stemmen.

Er is één repetitie en wel op zaterdag 16 september om 14.00 uur in de St.Martinuskerk. Voor verdere informatie kunt u contact met mij opnemen: 0413- 477021.

Zij die interesse hebben voor het Pelgrimskoor, dat iedere tweede zondag van de maand zingt, kunnen contact opnemen met Henk van Riel: 06-50401422

Nol Ardts