In memoriam: pater Thom Ligthart ss.cc (83).

Afgelopen week bereikte de Oda-parochie het droeve bericht dat pater Thom Ligthart op 83-jarige leeftijd in alle rust in Teteringen is overleden, zijn wieg stond in Made. Hij was de laatste pastoor van de voormalige Sint Antonius parochie in Nijnsel, dit in de periode van 1993-1999. Pater Ligthart behoorde tot de orde van de HH Harten (Damianen) die destijds woonden aan de Nijnselseweg (een van de bekendste Damianen is de Belgische pater Damiaan de Veuster). Pastor Bekx die later nog aan voornoemde parochie was verbonden deed dit in de rol van ‘inwonend priester-assistent’.

Toen pastoor Elbers zich in het begin van de negentiger jaren bij zijn ordegenoten in Gemert voegde, kwam Nijnsel zonder pastoor te zitten: er was geen opvolger beschikbaar! Al snel werd contact gelegd met de Damianen en tot opluchting van de Nijnselse parochianen bleek pater Ligthart graag bereid om de noodzakelijke pastorale taken op zich te nemen. En zo zagen we hem in die tijd veel met de fiets op en neer pendelen tussen de Nijnselseweg en de Lieshoutseweg, bij slecht weer met een doorzichtig regenkapje op. Het werd al snel duidelijk dat de ‘nieuwe pastoor’ belezen was (hij kwam natuurlijk ook uit een grote onderwijzersfamilie) en dat hij een uitstekend gevoel had voor muziek. Notities maakte hij met een heel klein potloodje dat hij nog net kon vasthouden, we hebben hem in Nijnsel nooit anders gekend. Hij was sowieso al bereisd want na zijn studie en priesterwijding (in 1958 in Valkenburg) bracht hij als missionaris/pastoor vele jaren door op de Azoren en later nog op het vasteland van Portugal, ook hier al vaak in leidinggevende functies. Vanwege een oogkwaal kwam hij terug naar Nederland en kreeg de leiding over een Eindhovense parochie. Via Nuland en Bavel kwam hij ten slotte bij de communiteit in Nijnsel terecht. Hij gaf doorlopend aandacht aan het welzijn van de mensen die hij onder zijn hoede had, hij beschikte over een flinke dosis empathisch vermogen. Met zijn eigen welbevinden ging het ook niet altijd goed; hij moest voortdurend goed opletten met eten en later kreeg hij problemen met zijn ademhaling.

In de korte levensbeschouwing en gedachtenisprentje die door zijn zus zijn opgesteld krijgen de Nijnselse parochianen nog een mooie pluim op hun hoed! Zij schrijft namelijk: ‘Ik denk dat Thom in de kleine overzichtelijke parochie Nijnsel als pastoor destijds heel gelukkig is geweest’…….. In 1998 vierde hij temidden van zijn Nijnselse parochianen zijn 40-jarig priesterfeest waarbij de parochie hem een ‘reischeque Portugal’ aanbood.
In 2002 werd de communiteit aan de Nijnselseweg opgeheven en vertrok pater Ligthart naar West-Brabant, eerst in Bavel en later nog naar Teteringen, onder de rook van Breda. In 2016 (op de feestdag van Petrus en Paulus, de eerste missionarissen) ontving hij op zijn verzoek het sacrament der zieken, op weg naar het laatste stukje van zijn levensweg. Hij verlangde zelf naar het einde, zijn laatste levensjaren vielen hem zwaar. Afgelopen zaterdagmorgen 26 augustus stierf hij dan ook in alle rust en vrede, de dood kwam voor hem dan ook als een verlossing. En zo kwam er een einde aan een leven vol dienstbaarheid voor zijn congregatie en voor alle mensen in wie God huisde en die hij op zijn levenspad mocht ontmoeten.

Afgelopen donderdag 31 augustus was er een afscheidsviering in Teteringen en vervolgens is hij ten ruste gelegd op het kerkhof van de Damianen in Breda. Naast pastoor Vincent Blom woonden enkele Nijnselse parochianen, met wie er in al die jaren nog altijd contact was gehouden, het afscheid bij. Dit in dankbaar herdenken aan een eenvoudige, trouwe, geliefde en diepgelovige herder die Nijnsel nog altijd in zijn hart meedroeg en andersom evenzeer.

Op zondag 10 september staat de viering van 11.00 uur in de Nijnselse kerk mede in het teken van het leven en overlijden van pater Thom Ligthart. Ook wordt er een gedachteniskruisje van hem gemaakt dat in deze kerk komt te hangen.
Allen die pater Thom Ligthart een warm hart toedroegen zijn in deze viering van harte welkom!