Benoeming Manon van den Broek

Mgr. De Korte heeft Manon van den Broek, pastoraal werkende van onze parochie, benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor het familiepastoraat. In deze functie is zij namens de bisschop verantwoordelijk voor het pastoraat ten dienste van families in ons bisdom. Manon heeft op dit terrein de nodige ervaring en expertise. In onze parochie heeft zij in de voorbije zeven jaren veel tijd en energie gestoken het pastoraat voor families. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de voorbereiding van de Eerste Communie en het Vormsel, de ‘biddende moeders’, de Ark-kinderclub, de tienergroep en op tal van andere grote en kleine initiatieven. De in de Odaparochie opgedane ervaring is een goede basis voor haar werk op diocesaan niveau. De functie van bisschoppelijk gedelegeerde zal Manon van den Broek vervullen naast haar pastorale taken in onze parochie. Wij wensen haar veel zegen, vreugde en succes in haar nieuwe functie.

Bestuur Parochie H. Oda