EXTRA NIEUWSBRIEF ST. PETRUS’ BANDENKERK SON

EXTRA NIEUWSBRIEF ROND DE VOORTGANG VAN DE ST. PETRUS’ BANDENKERK SON

Wat vooraf ging

Begin juli verscheen onze laatste nieuwsbrief. Dit naar aanleiding van berichten vanuit het gemeentehuis dat de verkoop van de St. Petrus’ Bandenkerk reeds een feit zou zijn.  Het parochiebestuur heeft toen aangegeven dat de gesprekken tussen bisdom, parochie en gemeente nog niet waren afgerond en er van de zijde van het bisdom en de parochie nog geen definitief ‘ja’ was uitgesproken.

Inmiddels is er, met de zomervakantie in het vooruitzicht, de laatste weken vooruitgang geboekt. Bisdom, parochiebestuur en het college van burgemeester en wethouders zijn tot overeenstemming gekomen over de toekomst van de huidige én de toekomstige kerk van Son.

De nabije toekomst

Een lang proces van voorbereiding nadert nu z’n voltooiing. Een voorlopige koopakte van de huidige St. Petruskerk is opgesteld en heden door betrokken partijen ondertekend. Dat houdt in dat de kerk in eigendom zal overgaan naar de gemeente Son en Breugel.  Tot begin januari 2018 blijft de kerk nog in gebruik. Na de vieringen rond Kerstmis en de jaarwisseling zal de bisschop van ’s-Hertogenbosch de St. Petrus’ Bandenkerk aan de ere-dienst onttrekken.

Dit maakt ook meteen de weg vrij voor de bouw van onze nieuwe St. Petrus’ Bandenkerk, achter de oude toren. Ook over dit proces is in de voorbije weken intensief gesproken met zowel het bisdom als de gemeente. De weg ligt open om de bouwplannen te gaan uitwerken. De bouwcommissie gaat, samen met de betrokken bisdomdiensten, nog deze zomer aan de slag om de eerste concrete stappen te zetten.  De Sonse architect Werner Leermakers buigt zich over een ontwerp.

Op weg naar 2018

Er staat veel te gebeuren in het komende half jaar. We gaan afscheid nemen van ons dierbaar kerkgebouw en leven toe naar onze nieuwe kerk. In deze tijd is het volstrekt een unicum dat het onze parochie gegund is om een nieuw Godshuis te mogen bouwen. Wij blijven Mgr. De Korte en de bisdomstaf daarvoor zeer erkentelijk!

In het komende half jaar wordt ook zorggedragen voor een passende huisvesting opdat onze vieringen waardig voort zullen gaan. Gelukkig blijven pastorie en parochiecentrum in gebruik. Dit zal gedurende de bouwperiode een belangrijke ontmoetingsplek zijn van en voor de Sonse geloofsgemeenschap. Onlangs heeft de torengroep een oriënterend gesprek gehad met de protestantse gemeente over het mogelijk gebruik van de kerk aan de Zandstraat. Dit zou een goede oplossing zijn voor de zondagsvieringen gedurende de bouwperiode. We hopen op een goed vervolg van dit gesprek. Voor dopen, huwelijksvieringen en uitvaarten staat de Breugelse kerk ter beschikking.

Een belangrijke taak voor allen, is te zorgen dat de onderlinge samenhang behouden in deze periode behouden blijft. Pastoraal team, parochiebestuur en torengroep zeggen hun inzet toe. Van de uwe zijn wij overtuigd.

Samen bouwen in vertrouwen

Als Sonse parochie gaan wij een bijzondere periode tegemoet. Verhuizen brengt altijd veel ‘sores’ met zich mee. Dat zal bij deze verhuizing niet anders zijn. De geloofsgemeenschap van St. Petrus’ Banden heeft zich altijd een sterke gemeenschap getoond. Daarom gaan wij er samen de schouders onder zetten.

Wij doen een beroep op u allen om mee te werken. Samen willen wij op waardige wijze het tijdperk van de huidige kerk afsluiten en samen willen wij bouwen aan de toekomst. Dat verstaan we ook heel letterlijk.  Met name rond de inrichting van onze nieuwe kerk, het overbrengen van interieurstukken gaan we graag een beroep op u doen.

Geïnspireerd door de titel van het beleidsplan van onze bisschop gaan wij ‘samen bouwen in vertrouwen’. Loslaten van wat ons dierbaar is doet pijn. Tegelijk mag er, zoals gezegd, dankbaarheid zijn om de nieuw te bouwen St. Petrus’ Bandenkerk.

Na de zomervakantie zal alles in een hogere versnelling komen. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen middels deze nieuwsbrieven en het bouwjournaal in de kerk.

Tot Petrus sprak Jezus:  “op deze rots zal Ik mijn kerk bouwen.”  Op dat zelfde fundament gaan wij nu bouwen!

Son, 19 juli 2017
Bestuur parochie Heilige Oda