Beleidsplan

In zijn nota “Samen bouwen in vertrouwen” vraagt bisschop de Korte aan alle parochie van zijn bisdom om een beleidsplan te maken voor meerdere jaren en een kernachtig pastoraal beleidsplan voor één werkjaar. In de afgelopen maanden hebben we hier als pastoraal team, samen met het parochiebestuur en de pastorale raad aan gewerkt. Het waren vruchtbare bijeenkomsten, die ons enerzijds bemoedigden door het vele wat er in onze parochie reeds aan  goeds gebeurt; anderzijds werd ook duidelijk waar nog blinde vlekken liggen. Uit de gesprekken die gevoerd zijn, is het beleidsplan ontstaan. Daaruit werden vervolgens ook de actiepunten voor het komende werkjaar gedestilleerd.

De tekst van het beleidsplan en het actieplan kunt u hier vinden.