Een tafel voor de kleuters in Mtinko

De barmhartige zusters van de heilige Carolus Borromeus zijn in de jaren 80 vanuit het niets met een school begonnen in Mtinko, een plaatsje in een van de armste gebieden van Tanzania. Inmiddels is de school uitgegroeid en floreert zij. Stukje bij beetje zijn de Nederlandse zusters vertrokken, en Tanzaniaanse zusters van dezelfde congregatie hebben het werk van hen overgenomen. Enkele zusters die in Tanzania begonnen zijn, wonen nu in een klooster in Den Bosch. Met hen heeft de parochie contact, en voor de tweede keer hebben communicanten uit onze parochie geld bij elkaar gebracht voor de school in Mtinko. Dit maal voor een tafel voor de kleuters. Zij hebben inmiddels een mooi schoollokaal, maar geen tafel om aan te werken.

Allerlei bijzondere activiteiten hebben de communicanten en hun ouders aan de dag gelegd om geld bij elkaar te brengen. Regelmatig heeft u hierover iets kunnen lezen op deze pagina. Zondag 10 juni hebben we de communie voorbereiding afgesloten, en we hebben een bedrag van € 2.849,96 kunnen overhandigen aan de zusters. Een geweldig resultaat.

Maar het werd nog mooier. Pastoor Blom heeft het geld wat hij ontvangen heeft voor zijn 50e verjaardag ook bestemd voor de school in Mtinko. Dit betekent dat we in totaal ruim € 5.000,00 mogen schenken aan de zusters voor Mtinko!

We hopen te zijner tijd nog verslag te kunnen doen de tafel, en van wie weet wat nog meer.
Dank aan iedereen die aan een bijdrage heeft geleverd.

Manon van den Broek.