Mededeling n.a.v. persbericht gemeente Son

Donderdag 29 juni heeft de gemeente Son een persbericht laten uitgaan over de aankoop van de St. Petrus’ Bandenkerk in Son. Met verbazing heeft het parochiebestuur van dit bericht kennisgenomen. Nog steeds zijn bisdom, parochiebestuur en gemeente in overleg over de verkoop/aankoop van de huidige kerk en de ontwikkeling van een nieuw kerkgebouw achter de oude toren.

Deze gesprekken verlopen constructief, er zijn vorderingen gemaakt, maar het definitieve ‘ja’ van alle partijen is er nog niet.  Parochie en bisdom hopen dat binnen afzienbare tijd de gevoerde gesprekken tot een positieve uitkomst komen. Dit is zeker van belang omdat het parochiebestuur met de Sonse geloofsgemeenschap wil gaan bouwen aan een nieuwe kerk en bouwen aan de toekomst.

Dat de gemeente nu met dit persbericht komt betreurt het parochiebestuur ten zeerste. Dit is een onwenselijke situatie. Wij gaan er van uit dat de gemeente dit bericht ook zal corrigeren.

Zoals reeds eerder gemeld, wil het parochiebestuur de communicatie over het kerktraject in Son zorgvuldig behartigen.  Wij verwachten van de gemeente Son en Breugel hetzelfde.

Parochiebestuur H. Oda

29 juni 2017