3 september laatste Zomerviering

In de voorbije zomervakantie werden er diverse ‘Zomervieringen’ gehouden in de openlucht. Zo waren er de Oogstviering op de Hoeve Strobol in Nijnsel, de feestelijke viering bij de zo fraai opgeknapte Mariakapel aan de Kasteellaan in Rooi en de viering van het feest van Maria Tenhemelopneming (met Mis en processie) in de fraaie pastorietuin van Breugel. Komende zondag de volgt de laatste openluchtmis in deze zomerreeks.

Op 3 september is er om 10.00 uur een openluchtmis bij de Ritakapel aan het Ritaplein in de Boskant. Na de onttrekking aan de ere-dienst van de Ritakerk is de doopkapel ingericht als Ritakapel. Iedere woensdagavond is daar een zeer goed bezochte viering. Ook is de Boskantse geloofsgemeenschap bij de inzegening van de kapel toegezegd dat de eerste zondag van september ‘Rita-zondag’ zal zijn. Zo blijft de Boskantse geloofsgemeenschap duidelijk in beeld in het geheel van onze Odaparochie.  Daarom zijn wij 3 september aanstaande welkom bij de Ritakapel aan het Ritaplein. Het Martinuskoor en seniorenorkest Dommelvolk verzorgen de muzikale opluistering van deze viering. Na afloop is er koffie en thee!  Bij slecht weer is de viering om 10.00 uur in de Rooise St. Martinuskerk.

De vier zomervieringen doorbreken de gewone loop van ons liturgisch aanbod, maar ze hebben een aantrekkingskracht en stralen ieder een geheel eigen sfeer uit. Een goed gebruik voor de zomervakantie. Dank aan allen die aan deze vier vieringen een bijdrage hebben geleverd!