De waarde van de eerste communie

Afgelopen weken hebben diverse communievieringen in onze parochie plaatsgevonden. De eerste communie is het tweede inwijdingssacrament na de doop.

Er blijkt echter een alternatief te zijn voor de communieviering. Het betreft de zogenaamde lenteviering. In een lenteviering komen de kinderen net zo mooi aangekleed als bij de communie samen, er worden mooie teksten gesproken en alle aandacht gaat uit naar de kinderen zelf.

Waarom kiezen wij als Oda parochie dan ook wij niet gewoon voor een lenteviering?

Het Evangelie van de Emmaüsgangers geeft ons het antwoord: ‘Brandde ons hart niet toen Hij tot ons sprak?’ zeiden de leerlingen nadat Jezus met hen was opgelopen en hen verteld had over de heilsgeschiedenis.

De ontmoeting van de communicanten met Jezus in de eucharistie heeft als bedoeling dat ook hun harten geraakt worden door de liefde van God.  Dat zij leren dat Jezus hun hele leven met hun meegaat. Een mooie lenteviering is in enkele weken vergeten. De eerste communie mag echter de basis zijn van een gelovig leven als (jong)volwassene.

Een gelovig leven was en is een keuze. Niemand wordt verplicht te geloven. Wij hopen echter van harte dat onze eerste communicanten ook dit jaar weer geraakt mogen zijn door het vuur van het geloof.

Natuurlijk verdienen de kinderen veel aandacht tijdens hun eerste communieviering en toch gaat het niet alleen om hen. Het gaat namelijk eveneens en in de eerste plaats om God van wie wij vragen deze kinderen en hun families rijkelijk te zegenen met Zijn genade.

Het waren prachtige communievieringen dit jaar. Dat kan ook moeilijk anders met zulk een Goede God!

 

Diaken Frank van der Geld