Oproep voor zangers en zangeressen Oogstviering Nijnsel

Op 6 augustus aanstaande wordt op de Hoeve Strobol  de jaarlijkse Oogstdag gehouden. Ook dit jaar opent deze dag om 10.00 uur met de Oogstviering. Een feestelijke openluchtmis waarin wij God danken voor de gaven van zijn Schepping.

Omdat deze viering in de vakantie van de parochiekoren valt, doen wij een beroep op een ieder die graag het gelegenheidskoor op 6 augustus wil versterken. Het Oogst-Koor, onder leiding van Nicoline van Esch, zal bekende liederen zingen. De drempel om mee te komen zingen blijft zo laag liggen.

Op donderdag 3 augustus vindt er in de Nijnselse St. Antoniuskerk een repetitie plaats. Aanvang om 20.00 uur  (tot uiterlijk 22.00 uur).

Ieder die zich aangesproken voelt is van harte uitgenodigd deze bijzondere viering mee te verstreken met zijn of haar zang.

Indien u mee wilt zingen, gelieve u te melden bij Nicoline van Esch via het volgende mailadres: vanesch.vanniekerk@gmail.com