Welkom op dubbelfeest in Nijnsel!

Aanstaande zondag 11 juni viert de Heilige Oda-parochie te midden van de geloofsgemeenschap van Nijnsel het feest van de heilige Antonius van Padua, de naamgever van de kerk. Om 11.00 uur begint de plechtige eucharistieviering in het Processiepark, de Groene Kathedraal, waar momenteel alles in gereedheid wordt gebracht om deze mooie en langdurige traditie opnieuw naar ieders wens te laten verlopen. Naast de leden van het pastorale team zijn verder aanwezig de Nijnselse koren, de Harmonie Sint-Antonius en het Sint Joris gilde om de viering luister bij te zetten. Het is tevens een familieviering en daarom zullen ook de communicanten en vormelingen van het afgelopen schooljaar, samen met hun ouders, broertjes en zusjes, van de partij zijn.

Vincent ziet Abraham.
En als je laatstgenoemde tegen het Bijbelse lijf loopt dan weet je dat je 50-ste verjaardag niet meer ver weg is. Zeker voor een pastoor een nog hele jeugdige leeftijd, maar hij mag desondanks niet onopgemerkt voorbijgaan. Onze pastoor neemt dan ook de gelegenheid te baat om alle ‘kerkgangers’ ook maar meteen te beschouwen als zijn verjaardagsgasten. En waarom ook niet? Maar eerst gaat hij dus zelf voor in de eucharistie die hij opdraagt uit dankbaarheid.
Aansluitend op de viering is vervolgens iedereen uitgenodigd om samen met de jarige een toost uit te brengen en dit dan met een kop verse oerbrabantse koffie of thee, vergezeld van een lekkernij, gastvrij (en ‘licht Bourgondisch’) als hij is.

Cadeau gaat naar Tanzania.
Op het seminarie werd en wordt een aankomend pastoor nog altijd geleerd om op tijd zijn hand op te houden en onze pastoor maakt daar geen uitzondering op. Maar omdat een godsdienaar ook moet uitblinken in soberheid en bescheidenheid heeft de jarige job als gewenst cadeau een goed doel uitgekozen. Evenals de communicanten vraagt hij namelijk aandacht voor de bouw van een school in Mtinko, een van de armste streken van het Oost-Afrikaanse Tanzania. Onderwijs voor de jeugd is in dit soort landen zo belangrijk. De Barmhartige Zusters van de heilige Carolus Borromeüs uit Den Bosch timmeren hier aan de weg en aan de school. Vincent draagt dit project een warm hart toe en hoopt van harte dat zijn gasten op gulle wijze deze betrokkenheid mede gestalte geven. Mocht u om welke reden dan ook niet in de gelegenheid zijn om aanstaande zondag de viering bij te wonen, dan is een girale gift ook meer dan welkom. U kunt deze overmaken op rekeningnummer NL08RABO0305365126 t.n.v. PCI H. Oda-parochie. Bij de omschrijving graag ‘Vincent 50’ vermelden. Vincent maar ook de zusters zijn u zeer erkentelijk voor uw gulle gaven. Het betekent voor hen heel veel dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan in hun niet aflatende strijd tegen de schrijnende armoede die nog steeds op veel plaatsen in de wereld heerst.

De jarige hoopt op veel gasten (en op goed weer…..).
Ofschoon de viering in Nijnsel is zijn natuurlijk alle parochianen van harte welkom, dit onder het motto ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’.
Ook het pastorale team en het parochiebestuur hopen op een grote opkomst, vanzelfsprekend in de eerste plaats om de heilige Antonius van Padua eer te brengen, dit na negen noveenvieringen, maar ook op passende wijze de 50-ste verjaardag te vieren van pastoor Blom. Op dinsdag 13 juni, de officiële feestdag ter ere van Sint-Antonius, is er om 09.00 uur een heilige mis in de Nijnselse kerk.
Mocht het weer op zondag niet meewerken, de vraag is welke invloed het recente besluit van president Trump op ons klimaat krijgt, dan wordt er altijd uitgeweken naar ‘een kerk’. Dat laten we nog weten op de website van de parochie: www.heiligeodaparochie.nl.