Sacramentsdag

Op de donderdag na Pinksteren wordt het feest van Sacramentsdag gevierd. Tijdens dit hoogfeest worden wij uitgenodigd stil te staan bij het sacrament dat bron en hoogtepunt van ons gelovig leven is. In de Eucharistie komt Christus in de gedaante van brood en wijn onder ons met zijn Lichaam en Bloed.  Op Witte Donderdag vieren wij de instelling van de Eucharistie, op Sacramentsdag eren wij Christus in de Eucharistische gaven van brood en wijn.

In onze streken is het feest van Sacramentsdag verplaatst van de tweede donderdag naar de tweede zondag na Pinksteren. Dit jaar dus op zondag 18 juni.

Dit jaar willen wij in onze parochie Sacramentsdag wat extra betekenis geven. Alle vieringen op deze zondagmorgen sluiten af met de uitstelling van het Allerheiligste en de sacramentele zegen. Zo willen wij de oorspronkelijke betekenis van Sacramentsdag, als dag van eer en aanbidding van het heilig Sacrament, bijzonder onderstrepen.