Kennismaking gemeentebestuur

Dinsdag 30 mei vond een kennismakingsgesprek plaats tussen het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Meierijstad en de pastorale teams van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode.

Op uitnodiging van Deken Vincent Blom werd het gemeentebestuur ontvangen in de pastorie van de St. Servatiuskerk te Schijndel.

De drie parochies presenteerden zich aan de gemeente.  Hierbij kwamen onder andere de volgende thema’s ter sprake: de fusies van de parochies in grotere eenheden, kerksluitingen, beheer van de monumentale gebouwen in de toekomst, diaconie en zorg voor de kwetsbaren in de samenleving.

Het gemeente bestuur van haar kant sprak ook over het fusietraject dat nu doorlopen wordt. Er blijken veel paralellen te zijn tussen de burgerlijke en kerkelijke fusietrajecten. Ook sprak het college de wens uit om op vruchtbare wijze samen te werken met de drie parochies. Burgemeester Fränzel verwoordde het aldus:  ,,De parochies kunnen op vele terreinen samenwerken met de gemeente. Denk aan het sociaal domein. Vooral bij armoedebestrijding en kinderen in achterstandsituaties, kunnen we elkaar goed helpen.”  Deze wens werd door de aanwezige pastores met instemming begroet.

Op 19 juni aanstaande volgt een tweede ontmoeting. Daarvoor zijn alle kerkelijke, religieuze en levensbeschouwelijke instellingen van Meierijstad uitgenodigd.