Veertig-dagen-tijd

Van oudsher is de veertig-dagen-tijd, ook wel de vastentijd genoemd, een tijd van bezinning,  bezinning b.v. op het eigen leven. Er kunnen dan vragen naar boven komen als: Wie ben ik? Wat inspireert mij? Wat maakt mijn leven zinvol?

Mediteren, wandelen in de natuur, vertoeven aan de zee, het zijn mogelijkheden om helderheid te krijgen op bovenstaande vragen, om misschien beter met verdriet en tegenslagen om te gaan, misschien ook om nieuwe mogelijkheden in je leven te ontdekken en daarin vreugde te vinden. Deze bezinning op het eigen bestaan kan heilzaam zijn, kan je helen en voeden.

De veertig-dagen-tijd nodigt ook uit tot nadenken over ons omgaan met de mensen om ons heen. Krijgen kwetsbare mensen voldoende aandacht, merken we eenzame mensen op en vooral, maken we tijd voor hen. Soms kan een vriendelijk woord wonderen doen, de zon weer laten schijnen op een sombere dag.

Project El Salvador

In de vastentijd worden we ook uitgenodigd stil te staan bij plaatsen in de wereld waar een menswaardig bestaan geen vanzelfsprekendheid is. “Vastenactie” reikt elk jaar mogelijkheden aan om heel concreet iets te doen voor mensen in benarde omstandigheden. Dit jaar vraagt “Vastenactie” aandacht voor El Salvador, een land in Midden Amerika. Het is een van de meest gewelddadige landen in de wereld. Bendes beheersen het straatbeeld en maken het leven onveilig. Zusters, paters en vrijwilligers, richten  er “Eilanden van Hoop” op, om kinderen en jongeren die op straat leven op te vangen op een veilige plaats, waar hen handvatten worden aangereikt om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Dat is ontzettend hard nodig want rondhangen op straat betekent heel vaak in de klauwen komen van bendes en dan zijn er maar drie opties: je belandt in het ziekenhuis, in de gevangenis of op het kerkhof. De “Eilanden van Hoop” geven een veilige beschutting en de mogelijkheid zich goed op de toekomst voor te bereiden.

Wat gaat er gebeuren?

In het weekend van 25/26 maart wordt er in de Rooise kerken uitgebreid aandacht aan “Eilanden van Hoop” besteed en aan het einde van de vieringen van dat weekend wordt er gecollecteerd voor dit bijzondere project in El Salvador. “Vastenactie” staat garant voor een goede besteding van geldelijke inzamelingen.

Op dinsdag 28 maart zal er om 17.30 uur een eenvoudige maaltijd zijn in het zaaltje van de voormalige Goede Herderkerk aan het Mgr. Bekkersplein in Sint-Oedenrode, tot ongeveer 19.30 uur. Met deze maaltijd (15 euro) ondersteunen we “Eilanden van Hoop”. De maaltijd is ook een mooie gelegenheid  om elkaar, rond het steunen van dit mooie project in

El Salvador, te ontmoeten. Iedereen is welkom. Mocht iemand slecht ter been zijn, dan kan er voor vervoer gezorgd worden (via het parochiesecretariaat).

Opgeven voor de maaltijd kan bij het parochiesecretariaat op maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur via tel. nr. 0413 477741 of via email: secretariaat@heiligeodaparochie.nl

Vanaf 18 maart liggen er in alle kerken flyers met een strookje eraan; met dit strookje kan men zich ook aanmelden.

Veertig-dagen-tijd….een bijzondere tijd…..

Manon van den Broek, pastoraal werkende en Jos Hamelink, diaken