Gedachten bij het Heilig Jaar (1)

Paus Franciscus geeft ons zijn gedachten bij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid. Lees hier een eerste bijdrage:

Barmhartigheid moet niet alleen bij mooie woorden blijven, maar moet ook werkelijkheid worden in het dagelijks leven. Liefhebben en vergeven zijn de concrete en zichtbare tekenen dat het geloof onze harten heeft veranderd. Liefhebben en vergeven zoals God liefheeft en vergeeft. Dat is een levensprogramma waarin geen onderbrekingen of uitzonderingen mogelijk zijn, maar dat ons ertoe aanzet om altijd verder te gaan zonder ooit moe te worden, met de zekerheid dat wij worden ondersteund door de vaderlijke aanwezigheid van God.

Wij worden uitgenodigd om in dit Heilig Jaar een stap te zetten en één van de Heilige Deuren door te gaan die geopend zijn in Rome en in alle grote kathedralen en basilieken van de wereld. De Heilige Deur:  dit jaar -ware Deuren van Barmhartigheid.

De Deur verwijst naar Jezus zelf die heeft gezegd: “Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden: die kan vrij in en uit gaan en zal weidegrond vinden” (Joh. 10,9). De Heilige Deur doorgaan is het teken van ons vertrouwen in de Heer Jezus die niet is gekomen om te oordelen, maar om te redden (vgl. Joh 12,47). Voor deze Verlossing wordt niets betaald. De Verlossing kun je niet kopen. Jezus is de deur, en Jezus krijg je gratis! Hijzelf heeft het over degenen die mensen niet zoals het hoort naar binnen laten gaan, en Hij zegt dan eenvoudigweg dat het boeven en bandieten zijn. Nogmaals, denk eraan: de verlossing is gratis.

De Heilige Deur doorgaan is het teken van een werkelijke bekering van ons hart. Als we die deur doorgaan is het goed om ons te herinneren dat we ook de deur van ons hart wijd open moeten houden. Ik sta voor de Heilige Deur en ik vraag: “Heer, help mij om de deur van mijn hart wijd open te zetten!” Het Heilig Jaar zou niet veel effect hebben als de deur van ons hart Christus niet doorlaat, die ons duwt om naar de anderen toe te gaan om Hem en zijn Liefde te brengen. Dus, net als de Heilige Deur open blijft, want die is het teken van de ontvangst die God zelf ons bereidt, zo ook moet onze deur, die van ons hart, altijd open staan om niemand uit te sluiten. Zelfs hij of zij die mij last bezorgt: niemand.