Carillon krijgt vorm

De Stichting Behoud Martinuskerk schenkt aan de 100-jarige Sint-Martinuskerk een klokkenspel. Een heel bijzonder cadeau waar we trots op mogen zijn. Na zo’n anderhalf jaar voorbereiding werd op woensdag 16 december jongstleden in klokkengieterij ‘Royal Eijsbouts’ in Asten de eerste van een reeks van achttien klokken gegoten voor het carillon dat een plaats zal krijgen in de middentoren van de Rooise kerk. Deze eerste klok is ook de grootste van de reeks. Onder grote belangstelling van vertegenwoordigers van de Stichting Behoud Martinuskerk, het pastorale team en vrijwilligers, werd de klok gegoten. Voorafgaand aan de gieting gezegende pastoor Vincent Blom het klokkenbrons en wierp hij samen met Friend van den Brand, voorzitter van genoemde stichting, een geldstuk in het kokende brons. Een oud gebruik waarmee ook de goede samenwerking tussen parochie en stichting tot uitdrukking werd gebracht. Op zondag 21 februari, wanneer alle klokken zijn gegoten, worden ze gewijd. Daarna volgt montage in de toren. Op Paaszaterdag, 26 maart, wordt het carillon in gebruik genomen.