Op weg naar het Heilig Jaar 2016

151104-1Over minder dan een maand zal Paus Franciscus in Rome het Heilig Jaar openen. Op dinsdag 8 december aanstaande  zal hij daartoe de Heilige Deur van de St. Pietersbasiliek openen. Deze bronzen deur wordt alleen tijdens de Heilige Jaren geopend. Pelgrims die Rome bezoeken zullen door deze Heilige Deur de basiliek betreden. De symboliek van zo’n heilige deur gaat terug op Jezus zelf. In het tiende hoofdstuk van het Johannesevangelie noemt Christus zichzelf de Deur. Wanneer je door Hem binnen durft te gaan, vind je het echte leven en het blijvend geluk. Het passeren van de Heilige Deur in de St. Pieter (en andere Romeinse basilieken) is daarmee een geloofsbelijdenis. Daartoe heeft ook ieder Heilig Jaar, het laatste was in 2000, een speciaal motto. Voor het Heilig Jaar 2016 heeft Paus Franciscus als motto meegegeven: ‘Misericordes sicut Pater’,  in vertaling: ‘Barmhartig als de Vader’.  Dit motto, en het bijbehorende logo, is ontleend aan het evangelie van de Barmhartige Samaritaan. Barmhartigheid is het kernwoord in het pontificaat van Paus Franciscus. De Kerk zal eerst en vooral een Barmhartige Kerk moeten zijn. Het komende Heilig Jaar wil ons allen daartoe uitnodigen.

Binnen ons dekenaat worden diverse activiteiten ontplooid in het kader van het Heilig Jaar. Zo zijn er studiebijeenkomsten voor de pastores rond het bijbelse thema van de barmhartigheid, is er op 23 april aanstaande een dekenale dag waar we met gelovigen uit het hele dekenaat het Heilig Jaar willen vieren. Er komt een ‘nacht zonder dak’ voor de jongeren en tot slot is er de bedevaart naar Rome, Assisi en La Verna. We hopen met velen, jong en oud, op weg te gaan. Op de website van de parochie leest u onder de rubriek ‘bedevaart / heilig jaar/ dekenaat’ meer over genoemde activiteiten. In de aanloop naar het Heilig Jaar zult u op de parochiepagina en deze website regelmatig een berichtje lezen over de achtergronden bij dit bijzondere jaar.