Inschrijfformulier en info-avond voor parochiebedevaart

Naast de flyer met informatie over de parochiebedevaart van oktober 2016 is nu ook het inschrijfformulier beschikbaar.

Klik hier om het inschrijfformulier/deelnameformulier te downloaden.

Onze parochie gaat samen met haar buurparochies op bedevaart naar Rome en Assisi ter gelegenheid van het Heilig Jaar. Deze bedevaart vindt plaats van 22 tot 30 oktober 2016. Maandagavond 12 oktober is er om 20.00 uur in parochiecentrum de Goede Herder een informatie avond over deze bedevaart. Aan de orde komen onder andere de aanleiding en opzet van deze bedevaart, het programma van de bedevaart, het verblijf in Rome en Assisi, mogelijkheden voor gezinnen en de kosten van de reis.

U bent van harte welkom op deze bijeenkomst.

In verband met de voorbereiding graag een berichtje naar secretariaat@heiligeodaparochie.nl wanneer u aanwezig bent.

Manon van den Broek