Een boeken beurs met een gouden randje

In het weekend van 21 en 22 februari werd in de Odaschool de jaarlijkse boeken- en platenbeurs van de Stichting Behoud St. Martinuskerk gehouden. De opbrengst is ruim € 23.000,00.  Opnieuw een recordbedrag!!! Een bedrag dat ten dienste staat van het behoud van de Rooise St. Martinuskerk. In de aanloop van de boekenbeurs vroegen wij om een mooi cadeau voor dit kerkgebouw dat deze zomer haar 100e verjaardag mag vieren. Het is geweldig dat dit cadeau bijeen is gebracht door de meer dan 1400 bezoekers van de beurs. Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van de boekenbeurs 2015. Dank aan het grote “leger” van vrijwilligers en vrijwilligsters dat het bestuur van de stichting helpt in de voorbereiding, organisatie en de uitvoering van de boekenbeurs. Het hele jaar door zijn sorteerders in de weer om het boekenbestand op orde te brengen. Ook in deze gemeenschappelijke activiteiten demonsteren wij ons ‘samen-parochie-zijn’. Dank ook aan de Odaschool voor de geboden gastvrijheid. Ieder verkocht boek en iedere langspeelplaat of cd is als het ware een symbolisch steentje voor de St. Martinuskerk.

Mede namens de 100-jarige, VEEL DANK!!!

Parochiebestuur H. Oda – Pastoor Vincent Blom