Veertigdagentijd: Samen op weg naar Pasen

De veertigdagentijd  is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Voor het eerst zal er in deze tijd een viertal oecumenische avondgebeden worden georganiseerd door de protestantse gemeente Sint-Oedenrode, Son en Breugel en de Heilige Oda parochie . Op weg naar Pasen staan we in deze korte gebedsdiensten stil bij de weg die Jezus ging en zijn boodschap van medeleven en barmhartigheid.

Daarnaast worden we, ook als parochianen van de Oda-parochie, door de protestantse gemeente uitgenodigd om ons aan te sluiten bij een drietal andere  initiatieven in deze periode.

  • Woensdag 25 februari 18.00 uur: sober-maaltijd in de protestantse kerk in Son. De maaltijd bestaat uit een stevige soep met brood. Tijdens het eten worden enkele teksten gelezen en wordt er gepraat over het thema “Open je handen”.
    Aansluitend aan deze maaltijd, om 19.00 uur, is het eerste oecumenische avondgebed, eveneens in de protestantse kerk.
  • Woensdag 4 maart 19.00 uur:  oecumenisch avondgebed in de Rk kerk Petrus’banden in Son.
  • Woensdag  11 maart 17.30 tot 19.00 uur creatieve avond rond het thema “Open je handen”
  • Woensdag 18 maart 19.00 uur: avondgebed in de H. Martinuskerk in Sint-Oedenrode.
  • Woensdag 25 maart 19.00 uur: avondgebed in de Knoptorenkerk in Sint-Oedenrode.Na de vieringen op 4, 18 en 25 maart is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.
  • Woensdag 1 april 18.00 uur: stiltewandeling vanuit de protestantse kerk in Son. Na afloop is er soep.

Als u wilt deelnemen aan de sober-maaltijd, de creatieve avond en/of de stiltewandeling kunt u zich daarvoor opgeven bij Thea Prummel (0499-475209; ) of Ineke van Schuppen (0499-477014).

Uiteraard hoeft u zich niet op te geven voor het avondgebed. U bent van harte welkom!

Diaken Wilchard Cooijmans