Aswoensdag

18 Februari is het Aswoensdag, het begin van de Veertigdaagse voorbereiding op het Paasfeest. Samen met Goede Vrijdag is Aswoensdag een officiële dag van vasten, onthouding van vlees en van gebed. Op Aswoensdag zijn er diverse vieringen in onze parochie waarbij gelegenheid is om het askruisje te ontvangen als teken dat wij willen ingaan op de uitnodiging om met de Heer veertig dagen in soberheid te leven en ons te bekeren. Hierbij een overzicht van de vieringen:

19.00 uur: St. Martinuskerk Centrum

19.00 uur: St. Genovevakerk Breugel

19.00 uur: St. Petrus’Bandenkerk Son