De woorden van St. Antonius keren terug

De Sint-Antoniuskerk in Nijnsel kende lange tijd een fraai interieur met onder andere kleurrijke schilderingen. In de loop van de tijd heeft dit kerkgebouw de nodige transformaties ondergaan. Veel van het oorspronkelijke interieur is verloren gegaan. Dat geldt ook voor de muurschilderingen.

Bij de restauratie die nu gaande is, wordt het interieur van de kerk weer opnieuw verrijkt. Dit gebeurt onder andere met zaken die vrijkomen uit de aan de ere-dienst onttrokken kerken van Boskant en Eerschot.

In de voorbereidingen op het groot onderhoud aan de Nijnselse kerk is ook onderzocht of de muurschilderingen opnieuw tot leven gebracht konden worden door een grondige restauratie. Dit onderzoek wees echter uit dat in de loop van de tijd, zeven lagen muurverf over de schilderingen zijn aangebracht. Restauratie zou een enorme klus zijn met de nodige kosten. De vraag nog daargelaten hoe het oorspronkelijk schilderwerk achter de zeven lagen verf vandaan zou komen. Helaas blijven de oude muurschilderingen daarom bewaard onder dikke lagen verf. Restaureren is nu (financieel) niet haalbaar.

Een aspect voor de oorspronkelijke beschilderingen keert echter wel terug: de spreuk van de Heilige Antonius van Padua. Deze spreuk stond in de boog boven het priesterkoor. In de voorbije weken is van deze spreuk een reconstructie gemaakt. Het is verheugend dat deze tekst zal terugkeren. Zie op de onderstaande compositiefoto hoe e.e.a. er straks uit zal komen te zien.

Het terugbrengen van deze tekst is een extra ‘aanslag’ op het restauratiebudget. Vandaar dat een ieder is uitgenodigd om een bijdrage te leveren. U kunt u bijdrage overmaken op het banknummer van de parochie:
NL88 RABO 0138 2040 71
t.n.v. Parochie Heilige Oda

Onder vermelding van: Spreuk van St. Antonius

Dank voor uw gaven.

Pastoor Vincent Blom