Het verhaal gaat verder

 Andere kerken leven voort in die van Nijnsel

Zo kopte vorige week het Eindhovens Dagblad in een artikel naar aanleiding van de werkzaamheden in de Nijnselse St. Antoniuskerk. Nadat enkele jaren geleden de buitenzijde van dit monumentale kerkgebouw aan een grondige restauratie werd onderworpen, wacht nu de binnenzijde eenzelfde behandeling. En zoals gezegd, andere kerken zullen voortleven in het Nijnselse Godshuis. Het betreft onderdelen van het interieur van de Goede Herderkerk in Eerschot en de H. Ritakerk in Boskant. Van de Eerschotse kerk zal het orgel worden overgebracht naar Nijnsel en vanuit de Boskantse kerk zullen de kerkbanken en één van de natuurstenen altaren worden overgebracht naar Nijnsel. Ook de voor Sint-Oedenrode historische doopvont is inmiddels vanuit de Ritakerk overgebracht naar de Antoniuskerk. Naast de inzet van gespecialiseerde bedrijven mogen we ons gelukkig prijzen dat er ook veel in ‘eigen beheer’ kan worden uitgevoerd bij de restauratie van de Antoniuskerk. Een bouwcommissie coördineert een en ander. Dank daarvoor!!

 

Niemand leeft voor zichzelf

Niet alleen de St. Antoniuskerk laat de andere kerken voortleven, ook de Rooise St. Martinuskerk doet dat. De steen met de tekst ‘Niemand leeft voor zichzelf’, welke zo’n prominente plaats innam in de Goede Herderkerk, ligt nu centraal voor het priesterkoor in de Martinuskerk, precies op de plaats waar wij afscheid nemen van onze overleden medeparochianen. Ook het gedachtenisbord met de kruisjes en het boek met de namen van onze overleden medegelovigen hebben een plaats in deze kerk gekregen. Dit alles is een verrijking van uitvaartliturgie in deze kerk. Vanuit de dagkapel van de Eerschotse kerk is het beeldje van de Goede Herder overgebracht naar de dagkapel van de Martinuskerk.  In de loop van dit (voor)jaar wordt in de Mariakapel van de Martinuskerk nog een natuurstenen altaar uit Boskant geplaatst en krijgt één van de luidklokken van de Goede Herder een plaatsje in de toren van de Rooise centrumkerk.

Het verhaal gaat verder

Veel vindt zo z’n weg.  Sommige zaken krijgen een bestemming buiten onze parochie. Zo is alle misdienaarskleding van Eerschot  nu in gebruik in Best. Het oude orgeltje op het oxaal in Nijnsel, dat door de komst van een nieuw orgel buitengebruik komt, wordt waarschijnlijk overgebracht naar de kerk in Eerde. De steen van de Goede Herder, liggend in de absis van de Eerschotse kerk, krijgt een plaats het pastoraal centrum van de nieuw op te richten parochie van Nistelrode – Vorstenbosch – Nuland – Heesch – Vinkel – Geffen. Deze parochie wordt toegewijd aan de Goede Herder. Deze nieuwe parochie zal het oude logo van de vroegere Goede Herderparochie gaan gebruiken en de steen van de Goede Herder wordt door onze parochie in bruikleen afgestaan voor het centrale parochie centrum in Heesch. Zo leeft ook iets voort van onze parochie in andere parochies.

Al met al een hele ‘stoelendans’. We hopen dat alles spoedig zijn plek vindt en ieder zich thuis weet in een van onze kerken.  Het verhaal gaat verder. Goddank.

Pastoor Vincent Blom