Collecte voor noden in onze eigen omgeving

In onze parochie zijn we bezig met de oprichting van een Parochiële Caritas Instelling (PCI). De PCI krijgt de naam “PCI De Goede Herder”. Deze PCI wil mensen ondersteunen, met name in materiële en financiële nood. Ze doet dit door een luisterend oor te bieden, te helpen bij het vinden van de weg naar de juiste instanties en zo nodig door het verstrekken van een renteloze lening of een gift. De PCI is afhankelijk van collectes en giften van parochianen. In het weekend van 7 en 8 februari zal er daarom in alle kerken van de Oda-parochie een extra collecte worden gehouden voor dit goede doel. We hopen dat “PCI De Goede Herder” op korte termijn kan gaan starten met haar werkzaamheden.

Diaken Wilchard Cooijmans