Het Geloof in het dienstbare leven van God en Zijn Kerk

Afgelopen zondag preekte ik in de heilige Eucharistie in de Rooise kerken over de roeping. Het thema deze zondag was toevallig ook ‘roepingen’ en ik was verheugd om te kunnen preken voor de parochianen van de heilige Oda parochie van Sint-Oedenrode en Son & Breugel. Ik ben in Rooi om hen allemaal te bedanken. Ik ben hen zeer erkentelijk voor hun gebeden en kaarsjes voor mijn broers’ priesterwijding in India. Twee weken geleden op het feest van de Driekoningenzondag werd mijn jongste broer Francis in mijn parochiedorp tot priester gewijd. Hij is de 76ste priester in onze geboorte parochie en ik ben 56ste. Ik was verbaasd over de drukte voor de wijding, hoewel er op die zondag drie heilige missen waren in dezelfde kerk. Mijn moeder, mijn priesterbroer Francis en mijn hele familie danken alle betrokken parochianen in de heilige Oda parochie. Ik wil jullie allemaal laten zien hoe het hele wijdingsfeest is verlopen door jullie een keer uit te nodigende om de DVD film te komen kijken. Mijn broer en ik zijn zeer dankbaar voor onze roeping tot het priesterschap. Wij zijn blij en altijd God dankbaar voor Zijn barmhartige roeping die Hij in mijn familie heeft verkondigd. Mijn moeder is verheugd om haar twee priesterzonen in dienst van God. Het is een roeping tot het priesterschap waarbij door Jezus zijn uitverkoren Zijn leerlingen te zijn. Wij zijn geroepen om bij Hem te blijven, een heel leven lang. Onze samenleving lijkt steeds meer van God los te raken en Zijn stem lijkt te worden verbannen tot buiten ons bereik! Ook nu hebben we nog profeten-de priesters- nodig die de stem van God voor ons vertolken.

Pater Pushparaj. HGN.