Maria Lichtmis en Blasiuszegen

Maandag 2 februari  vieren wij het feest van de opdracht van Jezus in de tempel van Jeruzalem. In de volksmond kennen wij dit feest als ‘Maria Lichtmis’.  Op de veertigste dag na zijn geboorte brengen Maria en Jozef hun Kind volgens de bepalingen van de joodse wet naar de tempel van Jeruzalem om Hem daar als eerst geborene aan God toe te wijden. Vanouds werd op deze dag ter ere van Maria een lichtprocessie gehouden, vandaar ook de naam van dit feest: Maria Lichtmis. Nog steeds is het een goed gebruik om op 2 februari kaarsen te zegenen die door de gelovigen mee naar de kerk zijn genomen. Ieder is daar ook dit jaar toe uitgenodigd.

Daags na het feest van Maria Lichtmis viert de Kerk het feest van de heilige Martelaar Blasius. Aan zijn feestdag is een bijzondere zegen verbonden  -de Blasiuszegen-  waarin we God vragen om zijn zegen over ons leven en onze gezondheid. Na de H.Missen op 3 februari is er gelegenheid deze zegen te ontvangen.