Kerkbalans 2015

‘Mijn kerk in balans’

Deze week gaat ook in onze parochie de actie Kerkbalans weer van start. Actie Kerkbalans is al jaren een van de grootste fondsenwervende acties in Nederland, waarmee plaatselijke kerken hun leden om een financiële bijdrage vragen. Dit jaar komt de actie met een nieuwe campagne waarin de slogan ‘mijn kerk in balans’ een centrale rol speelt.

Mijn kerk deelt

Op verschillende manieren worden de kerkleden van de vijf deelnemende kerkgenootschappen in Nederland de komende tijd benaderd met informatie over de eigen kerk en de vraag of ze ook dit jaar weer willen bijdragen. Veel parochies en gemeenten herkennen zich in het thema ‘Mijn kerk deelt’. Dat gaat namelijk verder dan het geloof wat de parochianen en de gemeenteleden met elkaar delen. Zij delen ook in de zorg voor hun omgeving, voor hun dorp, wijk of stad. Maatschappelijk en sociaal is de kerk een samenbindende factor, ook  voor de omgeving,  en dat raakt ons allemaal. Uit een onderzoek naar armoede in Nederland in 2013 bleek dat de gezamenlijke kerken onder meer goed zijn voor 30 miljoen euro besteed aan concrete hulpvragen en voor 53 miljoen euro aan onbetaalde inzet van vrijwilligers op allerlei gebied.

Dit is alleen mogelijk als het met de lokale kerken goed gaat en dat kost geld. Het geld dat daarvoor wordt bijgedragen via de actie Kerkbalans is een investering die rendeert. Het wordt niet alleen besteed aan het gebouw, maar ook aan pastorale zorg, plaatselijke projecten en activiteiten. Bent u lid van een van de deelnemende kerken of waardeert u de dichtstbijzijnde kerk voor de positieve bijdrage aan de sociale samenhang in uw dorp, stad of wijk, geef dan voor actie Kerkbalans.

Pastoraal Team en  Parochiebestuur Heilige Oda

Rechtspersoon
RSIN: 002609411
Rechtsvorm: Kerkgenootschap
Naam: Rooms Katholiek Kerkgenootschap in Nederland