Aankondiging Allerheiligen en Allerzielen

Over een week begint de maand november. De eerste dagen van deze maand nemen een bijzondere plaats in binnen het kerkelijke jaar. Allerheiligen en Allerzielen zijn twee dagen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn; een soort van tweeluik die onze blik wil richten op het leven voorbij de dood. Met Allerheiligen vereren wij onze overledenen die zijn binnengetreden in het eeuwige licht; die leven in Gods aanwezigheid; zij zijn heilig; omdat zij bestaan in God die de Heilige zelf is. Op Allerzielen bidden wij voor alle overleden mensen die nog op weg zijn om de Heer te vragen dat zij mogen binnentreden in zijn rijk van licht en vrede.

Rond deze dagen bieden wij in de gehele parochie verschillende vieringen aan om hierbij stilt te staan. Allereerst natuurlijk de liturgische vieringen van Allerheiligen en Allerzielen, maar daarnaast ook de mogelijkheid om het graf van een dierbare te laten zegenen en in de Martinuskerk de avond van het licht. Dit is een avond met sfeervolle liederen, teksten en een lichtprocessie tot op de begraafplaats om alle overledenen te gedenken. De viering heeft expliciet geen kerkelijk karakter om zo mensen van alle gezindten aan te spreken.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende vieringen:

Zaterdag 28 oktober

18.30 uur        Antoniuskerk – Nijnsel                                               Allerzielenviering
                                    aansluitend gravenzegening

Woensdag 1 novermber

19.00 uur        Martinuskerk – Sint-Oedenrode                                Allerheiligenviering
19.00 uur        Genovevakerk – Son & Breugel                                 Allerheiligenviering

Donderdag 2 november

13.00 uur        Martinuskerkhof – Sint-Oedenrode                           gravenzegening
13.30 uur        Begraafplaats Wolfswinkel – Son & Breugel              gravenzegening
14.30 uur        Kerkhof Boskant                                                           gravenzegening
15.00 uur        Kerkhof Olland                                                              gravenzegening
19.00 uur        Martinuskerk – Sint-Oedenrode                                 Allerzielenviering
19.00 uur        Genovevakerk – Son & Breugel                                 Allerzielenviering
                                       aansluitend gravenzegening

Zaterdag 4 november   

19.00 uur         Martinuskerk – Sint-Oedenrode                                Avond van het Licht