Tarieven 2015

Hierbij informeren wij u over de door het parochiebestuur vastgestelde tarieven voor diensten en begraafplaatsen voor 2015.

De tarieven voor de diensten zijn nagenoeg gelijk gebleven met de tarieven van 2014 m.u.v.  een paar kleine aanpassingen.

De tarieven voor de begraafplaatsen zijn wel aangepast. In vergelijking tot de adviestarieven van het Bisdom lopen onze tarieven behoorlijk achter. Daarom hebben we besloten om onze tarieven voor 2015 bij te stellen. Daarmee lopen deze nog altijd achter maar we willen de inhaalslag geleidelijk laten verlopen en spreiden over een aantal jaren. Vanaf 2015 gelden voor alle kerkhoven die eigendom zijn van de Heilige Oda Parochie dezelfde tarieven. Begraafplaats Wolfswinkel in Son en Breugel is in handen van een stichting bestaande uit Gemeente Son en Breugel en uitvaartverzorging A. Kuis uit Sint-Oedenrode.

De tarieven die daar gelden worden niet door ons bepaald en vallen buiten onze bevoegdheden.

Een andere aanpassing is dat er vanaf 2015 de mogelijkheid wordt geboden de grafrechten ook te verlengen met 5 en 1 jaar. Ook hierin volgen we het beleid van het Bisdom.

De tarieven kunt u hier bekijken.

Het parochiebestuur