Overlijden pastor Paul Rens

In de nacht van 1 op 2 januari jl. overleed pastor Paul Rens. Pastor Rens heeft een ruime tijd gewerkt in onze Odaparochie. Hij werd zeer gewaardeerd door de parochianen. Veel mensen zullen hem blijven herinneren als een lieve, beminnelijke en empathische man.

Paul Rens werd geboren in Tilburg op 16 augustus 1940. Hij werd priester gewijd in de H. Don Boscokerk in Eindhoven op 28 april 1973. Achtereenvolgens is hij 15 jaar werkzaam geweest in Eindhoven: Stratum, Woensel-zuid en –midden; 20 jaar lang werkte hij op Zonhove in Son en bij Amarant in Breda, in de zorg voor mensen met een beperking; Van 2000 tot en met 2005 was hij in dienst van de kerkelijke rechtbank te Den Bosch; Daarna ging hij naar Italië waar hij als priester werkte in Loppiano, Latina en Rome tot 2009; Tenslotte was hij tot aan zijn emeritaat in 2015 pastor binnen de Odaparochie. Ook daarna bleef hij echter met de parochie verbonden en tot enkele weken voor zijn overleden ging hij nog met enige regelmaat mee voor in de viering van de eucharistie. Hij keek er erg naar uit om in april van dit jaar zijn gouden priesterfeest te vieren in de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. Helaas is hij aan het begin van het nieuwe jaar overleden. Pastor Rens is 82 jaar geworden. In dankbaarheid zullen we hem blijven gedenken.
Moge God hem opnemen in Zijn eeuwige vrede.

De uitvaartdienst voor pastor Paul Rens is op zaterdag 7 januari 2023 om 10.30 uur in de Sint Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch.